Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zbąszynku ul. Sportowa 2,
    66-210 Zbąszynek,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to iodo@zbaszynek.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapisów oraz publikacji wyników rajdu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku lub do momentu wycofania zgody,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w rajdzie. Niepodanie danych skutkowało będzie usunięciem z listy startowej.