Program

1 września 2018

Od 7:30               Rejestracja zawodników
      8:50               Odprawa techniczna dla tras TP15 oraz TR40
      9:00               Start tras TP15 oraz TR40
      9:20               Odprawa techniczna dla trasy TP12
      9:30               Start pierwszej grupy z trasy TP12
    14:30               Limit czasu pierwszej grupy z trasy TP12
    15:00               Limit czasu tras TP15 oraz TR40

Wręczenie nagród odbędzie się ok. 1h po dotarciu na metę 3 najlepszych zawodników i zawodniczek z danej trasy lub wcześniej na życzenie zwycięzców.