Program rajdu

1 września 2018

Od 7:30 Rejestracja zawodników
8:50 Odprawa techniczna dla tras TP15 oraz TR40
9:00 Start tras TP15 oraz TR40
9:20 Odprawa techniczna dla trasy TP12
9:30 Start pierwszej grupy z trasy TP12
14:30 Limit czasu pierwszej grupy z trasy TP12
15:00 Limit czasu tras TP15 oraz TR40

Wręczenie nagród odbędzie się ok. 1h po dotarciu na metę 3 najlepszych zawodników i zawodniczek z danej trasy lub wcześniej na życzenie zwycięzców.